Pozwolenia i decyzje

Działamy legalnie

Działamy w pełni leganie i w obrębie obowiazującego prawa. Poniżej znajdziesz pozwolenia i decyzje, które pozwalają nam na działalność. Numer rejestrowy w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – 000023035.

Pozwolenie zintegrowane

Pozwolenie zintegrowane uprawniające do prowadzenia instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania oraz magazynowania odpadów niebezpiecznych.

Zobacz w PDF