Pozwolenia i decyzje

Działamy legalnie.

Działamy w pełni leganie i w obrębie obowiazującego prawa. Poniżej znajdziesz pozwolenia i decyzje, które pozwalają nam na działalność. Numer rejestrowy w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – 000023035.

Pozwolenie zintegrowane

Pozwolenie zintegrowane  uprawniające do prowadzenia instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania oraz magazynowania odpadów niebezpiecznych.


Pobierz PDF

Zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych

Decyzja zezwalająca spółce PGGO na prowadzenie transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.


Pobierz PDF