Pozwolenia, decyzje i certyfikaty

Działamy legalnie

Działamy w pełni leganie i w obrębie obowiazującego prawa. Poniżej znajdziesz pozwolenia i decyzje, które pozwalają nam na działalność. Numer rejestrowy w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – 000023035.

Pozwolenie zintegrowane

Pozwolenie zintegrowane uprawniające do prowadzenia instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania oraz magazynowania odpadów niebezpiecznych.

Zobacz w PDF

Certyfikat dla paliw z biomasy

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszelkie postanowienia i zasadnicze wymagania kryteriów zrównoważonego rozwoju w produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy są spełnione.

Certyfikat 2024 (PDF) Certyfikat 2023 (PDF) Certyfikat 2022 (PDF)