Oferta

Odbiór odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne

Jako Spółka mająca wieloletnie doświadczenie odbieramy i unieszkodliwiamy bardzo szerokie spektrum odpadów przemysłowych takich jak:

• odpady farb i lakierów
• odpady farb drukarskich i proszkowych
• odpady klejów i szczeliw
• odpadowe rozpuszczalniki
• odpady pogalwaniczne
• odpady z obróbki metali i innych materiałów
• emulsje i chłodziwa
• zużyte sorbenty i czyściwo
• odpady azbestowe oraz izolacyjne
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

PEŁNA OFERTA

Zapewniamy

Szybki i terminowy odbiór odpadów od wytwórcy własnym specjalistycznym transportem (spełniającym przepisy ADR).

Odbiór odpadów w odpowiednich opakowaniach na odpady płynne jak pojemniki ASF, paletopojemniki czy beczki stalowe.

Podstawienie opakowań na odpady stałe i szlamiste jak pojemniki ASP oraz kontenerów stalowych o pojemnościach do 30 m3.

Możliwość odbioru i transportu odpadów objętościowych przy użyciu wywrotki o pojemności skrzyni ładunkowej do 80 m3.

Przygotowanie odpadów do ich odzysku w procesach energetycznych poprzez wytwarzanie paliw zastępczych na własnych instalacjach.

Stosowanie innych procesów odzysku i unieszkodliwiania jak zestalanie, neutralizacja oraz w ostateczności składowanie na odpowiednio dobranych składowiskach.

Doradztwo w zakresie ADR.

Konsultacje w zakresie realizacji prawa ochrony środowiska, a w szczególności w zakresie gospodarowania odpadami.